1-2 KLASSE TURN

Trenere: Elisabeth Høiland og Anette Tjora

Treningstid: Onsdag 17.15-18.00 i Havørnsalen

På 1-2 klasse trener vi på de grunnlegende elementene i turn. Samtidig trener vi på motoriske ferdigheter som er viktige for videre mestring. Utenom dette ligger hovedfokuset på dans og lek som alle er velkommen til å være med på.