• Anne Løndalen               Foreldre og barn og gym X
 • Elisabeth Høiland           Stevneparti 1.klasse , Stevneparti 2.klasse , Stevneparti 3-4 klasse
 • Jannik belinda                Stevneparti 1.klasse, Stevneparti 2.klasse,                      T.Johansen.                     Stevneparti 3-4.klasse, Stevneparti 5-7 klasse
 • Ida Charlotte                  Turn 8-10 klasse
 • Marianne Tjora               Trampett jenter / gutter 1-4 klasse, 
 •                                          Trampett jenter / gutter 5-7 klasse
 • Ida Goa                            Foreldre / barn 3-4 år jenter / gutter , Turn 8-10 klasse
 • Malin Ekanger                Trampett jenter / gutter 5-7 klasse
 • Elias Hovland                  Foreldre / barn 3-4 år jenter / gutter
 •                                          Trampett jenter / gutter 1-4 klasse,
 •                                          Trampett jenter / gutter 5-7 klasse
 • Ingrid Helene Wathne   Trampett jenter / gutter 1-4 klasse,
 •                                          Trampett jenter / gutter 5-7 klasse
 • Elena Eikeland                Trampett jenter / gutter 1-4 klasse
 • Kirsti Bue Espevik          Gym X Aerobic mandag og torsdag
 • Ingunn Stranden            Gym X Aerobic tirsdag
 • Hege Johannessen       Gym X Zumba mandag og torsdag
 • Wenche Sørdal              Gym X Stevneparti Damer

  INFORMASJON

  Vi vil også informere om at alle trenerne i Havørn Gym og Turn, som har fylt 18 år, og jobber med barn, har levert godkjente politiattester.