• Anne Løndalen               Foreldre og barn 0-3 år                                                                                                         gym X  Damer/herrer Mosjon 
 • Elisabeth Høiland           Stevneparti 1-2.klasse ,                                                                                                         Stevneparti 3-4 klasse
 • Jannik T.Johansen.        Stevneparti 1-2.klasse,                                                                                                           Stevneparti 3-4.klasse,                                                                                                           Stevneparti 5-7 klasse
 • Thea Johansen               Turn 8-10 klasse
 • Ida Goa                            Turn 8-10 klasse,                                                                                                                     Foreldre / barn 3-4 år jenter / gutter
 • Marianne Tjora               Trampett jenter / gutter 1-4 klasse,                                                                                         Trampett jenter / gutter 5-7 klasse,                                                                                       Foreldre/barn 3-4 år
 • Emma Johansen             Jenter/gutter 5-6 år 
 • Malin Ekanger                 Trampett jenter / gutter 1-4 klasse                                                                                          Trampett jenter / gutter 5-7 klasse,                                                                                        Jenter/gutter 5-6 år
 • Elias Hovland                  Foreldre / barn 3-4 år jenter / gutter,                                                                                     Trampett jenter / gutter 1- 4 klasse,                                                                                       Trampett jenter / gutter 5-7 klasse
 • Ingrid Helene Wathne   Trampett jenter / gutter 1-4 klasse,                                                                                         Trampett jenter / gutter 5-7 klasse
 • Elena Eikeland                Trampett jenter / gutter 1-4 klasse                                                                                         Jenter/gutter 5-6 år 
 • Kirsti Bue Espevik          Gym X Aerobic mandag og torsdag
 • Ingunn Stranden            Gym X Aerobic tirsdag
 • Hege Johannessen       Gym X Zumba mandag og torsdag
 • Wenche Sørdal              Gym X Stevneparti Damer

  INFORMASJON

  Vi vil også informere om at alle trenerne i Havørn Gym og Turn, som har fylt 18 år, og jobber med barn, har levert godkjente politiattester.