INFORMASJON

Priser:

Barn (0-18 år): 400 kr/per halvår

Voksne: 800kr/per halvår

Stevneparti Damer: 700 kr/per halvår

Aerobic: 1200 kr/per halvår

Deltar du på flere partier, betaler du kun den dyreste kontigenten.

I tillegg kommer medlemskontingenten på kr 100,- pr medlem.


Politiattester

Alle trenerne i Havørn turn, som har fylt 18 år, og jobber med barn, har levert godkjente politiattester.


Mer informasjon

Du må gjerne gå inn på nettsidene til Norges gymnastikk og turn forbund, hvor vi er medlem, for mer informasjon: https://www.gymogturn.no