PRISER:

Barn (0-18 år): 300 kr/per halvår

Voksne: 500 kr/per halvår

Aerobic: 900 kr/per halvår


Deltar du på flere partier, betaler du kun den dyreste kontigenten.

(Det vil i tillegg komme et faktureringsgebyr på 20,-).


Politiattester

Alle trenerne i Havørn turn, som har fylt 18 år, og jobber med barn, har levert godkjente politiattester.

MER INFORMASJON

Du må gjerne gå inn på nettsidene til Norges gymnastikk og turn forbund, hvor vi er medlem, for mer informasjon: https://www.gymogturn.no