Informasjon 08.10.2020 

Ekstraordinært årsmøte i Havørn Alianse IL torsdag 22. oktober 19.30 i Tanangerhallen kafeteria.

Sak 1: Ny treningsflate: Ref ordinært årsmøte 17. juni sak 9B: «Forslag om ny treningsflate.» Nå anbefaler HAILS bygging av ny flerbrukshall øst for Tanangerhallen der fotballhall nå er.

Vi håper flest mulig kan delta på møtet! Nb. Minner om smittevernstiltak på møtet!


Viktig informasjon - COVID- 19.

11.03.2020

Viktig beskjed til alle i havørn gym og turn!!

Styret har i dag diskutert den uoversiktlige situasjonen rundt den pågående Corona smitten som er i stadig utvikling.

Styret har på bakgrunn av dette besluttet at alle treninger avlyses fra og med i dag. Foreløpig så er det ingen treninger fram til mandag 23.mars..

Vi ønsker å presisere at vi ikke har hatt noen kjente smittetilfeller hos oss, men at denne beslutningen er tatt etter føre-var prinsippet
Vi håper at vi med dette tiltaket kan være med å begrense smittefaren for våre medlemmer i en uoversiktlig situasjon. Forhåpentligvis vil vi alle få bedre oversikt i dagene fremover, med tydeligere og klarere retningslinjer fra helsemyndighetenes side.

Dette gjelder alle partier både for voksne og barn.

Vi vil komme med mer informasjon etterhvert.
Ta Kontakt om dere har noen spørsmål
Mail: havorngymogturn@gmail.com

Hilsen Styret i havørn gym og turn

PRISER:

Barn (0-18 år): 350 kr/per halvår

Voksne: 600 kr/per halvår

Aerobic: 1000 kr/per halvår


FRA HØSTSESONG 2021: 
Barn (0-18 år): 400 kr/per halvår

Voksne: 800kr/per halvår 

Stevneparti Damer: 700 kr/per halvår

Aerobic: 1200 kr/per halvår


Deltar du på flere partier, betaler du kun den dyreste kontigenten.

(Det vil i tillegg komme et faktureringsgebyr på 20,-).


Politiattester

Alle trenerne i Havørn turn, som har fylt 18 år, og jobber med barn, har levert godkjente politiattester.

MER INFORMASJON

Du må gjerne gå inn på nettsidene til Norges gymnastikk og turn forbund, hvor vi er medlem, for mer informasjon: https://www.gymogturn.no