VARSLING

I Havørn Gym og Turn skal alle være trygge. Si fra når du opplever noe som er et brudd på våre verdier, etiske leveregler, reglement og retningslinjer. Vi ønsker å få vite om kritikkverdige forhold og er takknemlige for at du sier ifra. 

Eksempler på kritikkverdige forhold kan være mobbing, trakassering, underslag, kampfiksing, juks eller seksuelle overgrep. Vi ønsker å høre fra deg så vi får mulighet til å tak i og håndtert kritikkverdige forhold på en god måte, og kan hindre liknende hendelser i fremtiden. Om du ønsker å varsle om doping skal du melde om dette på Antidoping Norge sin sider her.

 Havørn Gym og Turn bruker Norges Gymnastikk og Turnforbunds varslingssystem. Det vil si at varsel går direkte til NGTF, og behandles der før det sendes til oss. På den måten sikrer man en best mulig behandling av varselsaker.  • Hva skjer når du har varslet?
  • Alle varsler blir fulgt opp. Når vi har mottatt varslet ditt, vil vi gi deg beskjed om hvem som har ansvar for å følge opp saken og du vil bli oppdatert på hva som skjer med varslet videre.
  • Varsle med navn
  • Du kan varsle med navn og bruke egen epost-adresse. Når vi mottar et varsel, vil vi behandle det fortrolig. Fortrolighet innebærer i denne sammenheng at identiteten til den som sier ifra og den/de det eventuelt varsles om, ikke skal gjøres kjent for flere enn det som er nødvendig for å behandle saken.
  • Varsle anonymt
  • Du kan velge å være anonym og varsle uten navn. Du vil da få tildelt et brukernavn og passord på SMS eller e-post slik at du på et senere tidspunkt kan logge deg på for å kommunisere med saksbehandler. Om du velger å være anonym i en varslingssak kan det bety at vi ikke kan gå videre med saken overfor den det er varslet om. Dette er på grunn av at det kan være vanskeligere å opplyse saken eller at saksbehandlerne velger å ikke gå videre for å sikre varslers anonymitet. Spør gjerne din saksbehandler om råd og mer informasjon.

    Takk for at du sier ifra!