PARTIER

Medlemspriser

Barn (0-18 år):            400 kr/per halvår

Mor & Barn:               700 kr/per halvår

Stevneparti damer:   700 kr/per halvår

Tirsdagsaerobic:       800 kr/per halvår

Zumba Step:              800 kr/per halvår

HIIT:                            800 kr/per halvår

Aerobic/Zumba:        1200 kr/per halvår

Deltar du på flere partier, betaler du kun den dyreste kontigenten.

I tillegg kommer medlemskontingenten på kr 100,- pr medlem.