FORELDRE OG BARN

Trener: Marianne Tjora (mandag) og Anne Løndalen (torsdag)

Treningstid: mandag 17.15-18.00 i Havørnsalen

Foreldre og barn driver mye med lek, sang og morro. Dette partiet er for 0-3 år og foreldre/foresatte deltar aktivt på trening.