GYMLEK FOR BARN 3-4 ÅR

Trenere: Maren Netteland (mandag), Anne Løndalen (mandag og torsdag)

Treningstid: Mandag og torsdag 17.15-18.00

Hvor: Tanangerhallen (mandag), Hellestø Arena (torsdag)


Dette er et parti for barn på 3-4 år sammen med foresatte. 
Foresatte er delaktige på trening, og sammen med barnet hele tiden. Fokuset er på aktiviteter som øver opp grunnleggende grovmotoriske ferdigheter. Et stort mål er å fremme bevegelsesglede. Dette gjøres gjennom mye lek, øvelse på koordinasjon, og forhåpentligvis stor grad av mestringsfølelse. Velkommen!