3-4 KLASSE TURN

Trenere: Elisabeth Høiland og Anette Tjora

Treningstid: Onsdag 18.00-18.45 i Havørnsalen

På 3-4 klasse trener vi på de grunnlegende elementene i turn. Samtidig trener vi på motoriske ferdigheter som er viktige for videre mestring. Utenom dette ligger hovedfokuset på dans og lek som alle er velkommen til å være med på.