ÅRSMØTE 2020

Havørn Gym og Turn - Årsrapport 2019


Havørn gymnastikk og turn

Saksliste for årsmøtet 02.03.2020

 • Åpning av møte
 • Valg av ordstyrer
 • Valg av tellekomite
 • Valg av to stykker til å signere referatet i tillegg til sekretær og formann
 • Godkjenning av referat fra årsmøtet 2019
 • Årsberetning
 • Regnskap
 • Innkomne forslag
 • Valg


Havørn gym og turn

Referat fra Årsmøtet 04.03.2019


Sted: Tanangerhallen, kafeteria

Klokken: 20:00

Tilstede: 16 medlemmer

Skriftlig frafall: Magnus Dalset Wold


Saksliste:

 • Åpning av årsmøtet

Eli Christ åpnet møtet

 • Valg av ordstyrer

Anne Lønndalen ble valgt til ordstyrer

 • Valg av tellekomité

Hilde Stokke

 • Godkjenning av fjorårets årsmøte

Referat 2018; godkjent.

 • Årsberetning

Årsberetning 2018 mottatt fra alle partiene.

 • Regnskap

Godkjent. Det noteres at regnskapet for Barnas Turnfestival ikke er vedlagt.

 • Innkomne forslag

Ingen innkomne forslag.

 • Valg

Disse er valgt inn i styret: Anita Holstad Joa, Anette Løndalen og Rolf Kristian Stuvik.

Disse går ut: Ellen Wathne, Magnus Dalset Wold og Hilde Stokke.

Tananger 06.03.19, Ellen Wathne, sekretær


Styret består av:

Eli Christ leder

Anne Løndalen kasserer

Ida Charlotte Christ nestleder

Anita Holstad Joa sekretær

Karl Fredrik Løyning styremedlem

Vigdis Gabrielsen styremedlem

Anette Tjora styremedlem

Anette Løndalen styremedlem

Rolf Kristian Stuvik styremedlem


Årsrapport Havørn Gym og Turn 2019

Turnstyret har bestått av:

Leder

Eli Christ


Nestleder

Ida Charlotte Christ


Kasserer

Anne Løndalen


Sekretær

Anita Holstad Joa


Styremedlemmer

Anette Løndalen

Vigdis Gabrielsen

Ida Charlotte Christ

Karl Fredrik Løyning

Anette Tjora

Rolf Kristian Stuvik


Trenere/Parti

Anne Løndalen - Foreldre og barn, 0 - 3 år

Ida Sande Goa, Elias Hovland, Marianne Myhre Tjora - 3 - 4 år

Malin Stokdal, Elena Eikeland - 5 - 6 år

Anette Tjora og Elisabeth Høiland - 1 - 2 trinn og 3 - 4 trinn

Anette Tjora - 5 - 7 trinn

Ingrid Wathne, Elias Hovland, Malin, Marianne og Elena Eikeland - Trampett, 1 - 4 trinn og 5 - 7 trinn

Kirsti B. Espevik, Svanhild - Aerobic

Ingunn Stranden - Aerobic

Hege Johannessen, Yvonne - Zumba

Anne Løndalen - Dame/herre mosjon

Wenche Sørdal - Damer/stevneparti

Ida Charlotte Christ, Ida Goa - 8 - 10 trinn


Antall betalende medlemmer: Her er ikke tallene klare, men ca 431 medlemmer

Aldersgruppe      Jenter/kvinner      Gutter/menn      Totalt

0-5år                    97                          63                      160

6- 12 år                64                           24                      88

13 - tom 18 år       10                           0                         10

19 - tom 25 år      13                           0                         13

26+                      156                        4                          160


I løpet av 2019 var det avholdt 8 styremøter.


Treningstider 2019/2020


Årsrapport fra lagene

Årsrapport turnåret 2019 1-4 klasse

Treningstider:

Onsdag i havørnsalen:

1.klasse 17.15-18.00

2.klasse 18.00- 18.45

3-4.klasse 18.45- 19.30

I starten av 2019 var vi så heldige å ha ca. 40 gymnaster på 1-4 klasse, fordelt på 3 partier,1.klasse, 2.klasse og 3-4 klasse. Vi har vært så heldig at vi har fått flere nye gymnaster inn, og vi har hatt en god blanding av nye og gamle.. På treningene har vi fokus på å lære og trene gjennom lek. De har i 2019 også lært en danserutine som de stolt viser frem. Vi har mye fokus på grunnleggende turn elementer som hjul, kråke, bro og lignende. Dette er noe jentene synes er kjempe kjekt. Det har vært et livlig år med mye latter, fart og glede i turnhallen for både trenere og gymnaster.

Året begynte med turndøgn som skulle arrangeres i Sandnes. Havørn stilte med flere nysgjerrige gutter og jenter. Alle var klare for en hel dag med turn og aktiviteter. I juni 2019 var det tid for Barnas turnfestival som denne gang ble arrangert av Sola turn. Jentene syns det var stas å få turne i den nye hallen til Sola turn, og fikk prøvd seg på mange apparater som vi ikke har i Havørn. Partiet stilte sterkt med mange ivrige gymnaster som var veldig klare for å danse og kose seg hele helgen. Her hang gymnastene høyt og lavt fra morgen til kveld. Ekstra stas er det alltid med diskotek på kvelden. Til tross for litt knall og fall, virket både gymnastene og foreldrene kjempe fornøyd med helgen. På søndagen hadde 1-4 klasse oppvisning, med alle jevngamle på barnas, der de fikk vist frem programmet de har øvd masse på. De var utrolig flinke på oppvisningen. På søndagen etter oppvisningen var det mange trøtte og slitne gymnaster som ble hentet av sine foreldre. Ved oppstart etter sommerferien var det mange nye fjes på trening, til stor glede for trenerne. Nå var det tid for ny danserutine og oppløp mot Juleoppvisningen i desember. På juleoppvisningen i år ble det litt tynt i rekkene for 1-2 klasse, men de viste stolt frem det de hadde øvd på, og de som deltok var kjempe flinke. Det ble etter sommeren bestemt at 3-4 klasse skulle få en liten utfordring, og få være med å lage sin egen dans til juleoppvisningen. Dette syns gymnastene var stor stas, enda mer stas ble det da de fikk låne turndrakter og fikk rosa baller til oppvisningen sin av styret.

Dansen ble kjempe bra og jentene var stolte og viste stor fremgang! Vi trenerne på 1-4 klasse er super stolte over jentene og det er kjekt å se innsatsen og gleden de viser på treningene. Både gymnaster og trenere ser fram til et nytt år med mye gøy, og mye nytt å lære i 2020!


Årsrapport 3-4 år foreldre og barn 2019

Vi har i år hatt trening på mandager fra 17.15 til 18.00 i Havørn hallen. Vi har vært en god gjeng med foreldre og barn hver mandag.

Hos oss er det fokus på at foreldre og barn skal være aktive sammen. Vi pleier å starte med oppvarming, da har vi forskjellige aktiviteter for å få varmen i kroppen. Som hoveddel har vi hatt forskjellige stasjoner som øver på barnas motorikk. Vi har for eksempel øvd på balanse, ballkontroll og hoppet og gjort forskjellige øvelser på airtrack. Som avslutning har vi ristet løs på kroppen, sunget og danset sammen på treningen. Hos oss er foreldrene og barna med på å rydde inn og ut på treningene i samarbeid med trenerne.

Søndag 1.desember var det juleoppvisning i Tanangerhallen, her var vi 4-5 stykker som koste oss og viste frem noe av det vi har øvd på i løpet av året.


Årsrapport 2019 Jenter og gutter 5 -6 år.

Vi har trening hver mandag klokken 17:15-18:00. Trenere på partiet er Malin Stokdal og Elena Eikeland. På treningene pleier vi å ha fast velkomst og uttøying. Deretter har vi forskjellige leker. Hoveddelen er stasjoner med aktiviteter som balansetrening, øving på ruller og salto. Partiet har vært med på både sommer og juleavslutning.


Årsrapport 2019 5-7 klasse.

Treningstid:

Onsdag 19.30 - 20.30 i havørnsalen

Året startet med øving på nytt program til barnas turn festival, som denne ble arrangert av sola turn. Det var et vanskelig program å lære og jentene jobbet masse for å lære seg programmet. Men de fikk det til og var kjempe flinke på fremvisningen på barnas turn festival sammen med de jevngamle fra andre turn partier.

Etter sommeren var det trener bytte og Anette Tjora tok over for Ida Christ. Vi fikk opp flere gymnaster fra 3-4 klasse som nå endelig var blitt 5. klassinger. Partiet økte fra 5 gymnaster til 14. gymnaster. Og endelig var vi nok gymnaster til å begynne å tenke på planlegging av deltakelse i gymcup 2020. Jentene syns dette var spennende men skummelt. De var med å lage eget program og øvde masse for at oppvisningen skulle sitte. Jentene fikk låne drakter og fikk vimpler til oppvisningen av styret.

I november var de på turndøgn i sandens og fikk prøve seg på masse kjekt utstyr som vi ikke har i havørn, noe som både var skummelt og spennende syns jentene.

De viste stolt frem oppvisningen sin på juleoppvisningen og satt ord på hva de må jobbe videre med etter jul. Jentene er ivrige og ønsker å øve mer på akrobatikk etter jul. Vi gleder oss masse til et nytt år, og for alle jentene på partiet blir det første gang de deltar på gymcup.


Årsrapport 8-10 kl. turn

Treningstid: tirsdag 17.30-19.00
Sted: Havørn Salen
Trenere: Ida Charlotte Christ og Ida Goa

Vi er en liten gjeng på 8 jenter som turner og danser hver tirsdag. På treninger øver vi mye på akrobatikk, dans og lærer å lage vår egen koreografi. I mars var vi med på Gym Cup på Brusand som er en konkurranse for ungdom i kretsen. Høsten 2019 bestemte vi oss for at vi ønsker større utfordringer og noe å strekke oss etter. Vi har dermed meldt oss på Eurogym som arrangeres på Island sommeren 2020. Rett før jul hadde vi første trening sammen med Kretstroppen, vi skal nå ha treninger med troppen en gang pr mnd. frem til vi reiser. I desember var vi også med på juleoppvisningen, hvor vi viste frem koreografien vi har øvd på hele høsten. Som en avslutning på sesongen hadde vi i desember en koselig avslutning hjemme hos treneren vår.


FORELDRE/BARN

Foreldre /barn 1-3 år har hatt trening på mandager og torsdager fra klokken 17.15-18.00 i Havørnsalen.

Mandagene er det veldig mange barn med foreldre, torsdagene er det ikke så mange, men de som går er veldig fornøyde at det er litt mindre en på mandagene. Det er kommet flere nye barn og det er utrolig koselig.

Treningen er basert på aktive foreldre med sitt/sine barn. Vi starter timen med litt oppvarming, sang leker, så er det 10 minutter med aktivitet som er styrt som ulike aktiviteter på matter, fallskjerm, ballonger osv. Vi tar ut mye forskjellig utstyr og de får leke med det de ønsker. Vi avslutter timen med felles aktivitet slik at barna er klar over at nå er timen slutt. Foreldre og barn rydder både ut og inn, noe som letter mitt arbeid.

Torsdag 9. mai hadde vi sommer avslutning i lag med 3-4 og 5-6 år. Det ble servert pølser, is, saft og kaffe til gymnaster, søsken og foreldre i kafeteriaen. Så samlet vi alle sammen i Havørnsalen for sangleker.

Søndag 1. desember var det juleoppvisning i Tanangerhallen. Av alle barna som går på foreldre / barn var det ikke mange som kom og det synes jeg er veldig synd. Vi som var der hadde en liten oppvisning og jeg håper at både barn og foreldre koste seg.

Når det gjelder Havørns julelotteri så er det foreldrene som selger lodd, det setter vi veldig pris på.

Mvh

Anne Løndalen


Årsrapport 2019 Havørn Trampett

Vi på Trampetten har to partier. 1-4 klasse og 5-7 klasse. Vi har treninger for 1-4 klasse kl 17.00 til 18.00 på Tirsdager og 5-7 klasse har trening 18.00 til 19.00 på Tirsdager. Treningene foregår i Tanangerhallen. Vi er 5 trenere på disse partiene og vi heter Ingrid, Elias, Marianne, Elena og Malin.

På Trampetten bruker vi mye trampett, airtrack og turnmatter. På disse apparatene lærer barna seg triks som salto, stift, hjul, stå på hender osv. Som oppvarming har vi mye lek, stafetter og ballspill. Vi avslutter alltid treningene med tøying. I løpet av året har noen gymnaster vært på turntreff, og nesten alle gymnastene var med på Barnas Turnfestival på Sola. Dette er alltid en kjekk og minnerik helg for barna og trenere! Barnas turnfestival er vår sommeravslutning. I slutten av året har vi alltid Juleoppvisning (juleavslutning), der vi lager et show som skal vises fram til familie og venner. Dette syntes barna er stas! Vi i trampetten er opptatt av at alle skal ha det kjekt sammen men samtidig bli utfordret. Nå i 2020 skal vi delta på Gymcup på Sola.

Trampett for 8 - 10 klasse ble lagt ned da det var for liten oppslutning. Her vil vi prøve igjen neste sesong for å se om vi kan rekruttere.


Gym X Aerobic

Hos meg er fortsatt oppmøte veldig bra. Fortsatt 30 min kondisjon og 30 min styrke både mandag og torsdag kl 18.00 på Haga skole . Ønsker oss en større hall

Kirsti Bue Espevik


Tirsdagsaerobic

 • trening tirsdager i Havørnsalen, kl 19-20.
 • 20 min aerobic, resten styrke med manualer og egen kroppsvekt.
 • Ca 10-15 på hver trening
 • En veldig kjekk og sprek gjeng, som står på hver uke!

Ingunn Stranden


Årsrapport zumbaåret 2019

Treningstider: Mandag og torsdag klokken 19-20 i gymsalen på Haga skole.

Vi er to trenere er så heldige å få være instruktører for en gjeng fantastisk flotte damer.

Hege har vært instruktør siden 2012 og Yvonne begynte i 2019 å ha egne timer. Vi synes selv at vi er et flott team. Vi stepper inn for hverandre ved behov og har noen ganger i året timer sammen som f.eks Halloweenzumba. Yvonne er jo bare superkul med blått hår og halloweensminke.


Deltakerne som kommer på zumba er i alle aldre. Dette gjør også timene ekstra kjekke. Mange av disse har vært med så å si fra begynnelsen i 2012 men det har i løpet av året kommet til flere nye deltakere. Vi er stolt over at det er en gruppe med inkluderende humørfylte damer som ikke tar seg selv så høytidelig. Dette fører til en del latter og smil på timene. Noen av de som går på zumba er så spreke at de tar aerobic før zumbatimen.

For å rekruttere nye medlemmer har vi vært med på Pink Zumba party hvor vi var 5 instruktører fra forskjellige klubber som sammen arrangerte 90 minutters zumbatime hvor alle inntektene gikk til kreftforeningen Rosa Sløyfe Rogaland.


DAMER/HERRER MOSJON

Damer/herrer mosjon har hatt trening mandager og torsdager fra klokken 18.30-19.30 i Havørnsalen. Det har vært mange fantastiske damer og 1 trofaste mann på treningene dette året. Mandagene er det vanlig trening med oppvarming, bruk av manualer, matte øvelser, en del øvelser som går på rygg, mage osv. Torsdagen er det sirkeltrening, dette synes damene/herren er gøy. Vi har det utrolig gøy i sammen. Alltid flere på treningene på mandagene en på torsdagene. Det som er kjekt er at det kommer nye medlemmer. Det er en ivrig gjeng noe som gjør at vi avslutter semesteret litt senere enn barne- og ungdomspartiene. Siste trening før sommeren var 1. juni mens vi hadde siste trening før jul 16. desember. Dette partiet ønsker ikke å bli med på juleoppvisningen noe jeg synes er litt synd. Men det er de som bestemmer.

På dette partiet må alle sammen selge en loddbok hver, noen selger flere. Vi setter stor pris på dette.

Mvh Anne Løndalen


Damer - stevneparti

Det er noen trofaste damer som deltar på dametroppen. Vi har god plass til nye dersom det er noen som har lyst til å være med J

Kretsturnstevne 15. og 16. juni var i år arrangert av Brusand turnforening. Havørn stilte med sin dametropp, dette var et to dagers stevne og vi hadde leid hytter på Ogna camping. Flott stevne, flott turnfest og kjekke dager.

7. - 13. juli var det Gymnastrada i Dornbirn i Østerrike. Fra Havørn reiste kun to damer denne gangen, Jane Øhman og undertegnede. Vi hadde noen fantastiske dager med utrolig mye flott turn. Turnere fra over 20 land viste hva de hadde trent på. Været var både og, åpningen ble avlyst på grunn av regn og torden, men det var også nydelige sommerdager. Utenom treninger og oppvisninger ble det også tid til båttur på Bodensee og lokal vinfest. En opplevelsesrik tur.

Eli Christ


Nytt i 2019.

Høsten 2019 ble det ledig treningstid i Havørnsalen, da var det en gjeng spreke damer som startet opp igjen. Dette er de tidligere Show mix jentene, som nå har blitt damer. Noen har fått flere barn, men de gamle turnøvelsene er tydeligvis ikke glemt. Her er både dans og akrobatikk, dette var veldig kjekt.

Det trener hver torsdag fra 19.30 - 21.00 og viste et forrykende show på juleoppvisningen. De er godt i gang med trening til GymCup.


Verdigjenstander:

Hildur Johansen 40 år

Torild Pollen 20 år

Jorunn Rostrup 35 år

Eli Christ 30 år


Innkomne forslag:

1.Det har kommet inn forslag om å heve kontingenten med kr. 100,- for voksen og kr.50,- for barn.

Nye satser vil bli:

Barn: (0 - 16 år) kr. 350,- pr. halvår

Voksne: kr.600,- pr. halvår

Aerobic: kr.1000,- pr halvår

Evt. Gebyr kommer i tillegg Valg

Styret består av:

Leder Eli Christ

Nestleder Ida Charlotte Christ

Kasserer Anne Løndalen

Sekretær Anita Holstad Joa

Styremedlemmer 

Karl Fredrik Løyning

Vigdis Gabrielsen

Anette Tjora

Anette Løndalen

Rolf Kristian Stuvik

Ingen på valg.