Weborg er en trygg plattform hvor vi registrerer alle medlemmer for en lettere oversikt over partier, medlemmer og betaling. 


Registrer deg her: 

https://havorngymogturn.weborg.no/Havorn-Gym-og-Turn.html

Eller, send fult navn på gymnast, fødselsdato, adresse, mail, telefonnummer og hvilket parti til havorngymogturn@gmail.com


Vi benytter Spond for påmelding til treninger, for å få tilgang til spond må man først melde seg inn i weborg.