MySoft er en trygg plattform hvor vi registrerer alle medlemmer for en lettere oversikt over partier, medlemmer og betaling. 


Registrer deg her: 

https://medlem.gymogturn.no/portal/page/portal/gt_utv/gt_bli_medlem?p_o3_pk_id=209


Eller, send fult navn på gymnast, fødselsdato, adresse, mail, telefonnummer og hvilket parti til havorngymogturn@gmail.com